Reklamni panoi i plakati

Susrećemo se s plakatima na svakom koraku: u izlogu, u trgovini, u tramvaju…

Izbor materijala je vrlo širok od mat papira različitih debljina, sjajnih i polusjajnih papira, različitih specijalnih materijala kao što su slikarsko platno, poliesterske folije…

Plakati mogu biti:

Kaširani

  • kaširanje je postupak lijepljenja plakata na čvrstu ili fleksibilnu podlogu ukoliko želimo da slika bude izložena kao viseći ili samostojeći pano

Uokvireni

  • kaširani plakat može se uokviriti i često se upotrebljava u dekorativne svrhe, na sajmovima, u poslovnim prostorijama…

Plastificirani

  • nanošenjem tankog PE filma na plakat postižemo dodatnu mehaničku ili UV zaštitu odnosno odgovarajući vizualni efekt – mat ili sjajni.